Często zadawane pytania na temat biblioteki komponentów do rysowania nut Manufaktura Controls.


W tym tutorialu omówimy model obiektowy partytury, import danych w formacie MusicXml oraz prezentację nut przy użyciu technologii wykorzystujących XAML (WPF, SIlverlight, Silverlight for Windows Phone, Windows Runtime)

The score below was rendered in your browser.

Gj 2 4 0j !j Sta- 0j !j ła 0j !j się 0j !j nam 0j j no- 0j j wi- 9j j na, 0j !j sta- 0j !j ła 0j !j się 0j !j nam 0j j no- 0j !j wi- 0j !j na, 0j !j pa- 0j !j ni 0j !j pa- 0j !j na 0j j za- 0j !j bi- 0j !j ła, 0j !j pa- 0j !j ni 0j !j pa- 0j !j na 0j j za- 0j j bi- 9j j ła